Dobrodruhovia 2

Cena:

2,60 EUR 66 KČ

Anotácia:

Trom pocestným skrížila cesty vražda v kalevskom lese. Barbarka, kúzelník a lovec sa na spoločnej ceste do hlavného mesta, Elšumy, zamiešajú do udalostí, ktoré naberajú nečakaný smer. Spoločne, hnaní zvedavosťou a najmä vidinou bohatstva odbočia z pôvodnej cesty, aby odhalili tajomstvo bájneho prekliateho sídla. Opití sebaistotou, i keď možno aj z nezištných pohnútok, púšťajú sa do boja s bandou divochov sužujúcich okolie neveľkej dedinky Kalište. I keď má každý z dobrodruhov vlastný zámer, s ktorým cestuje do neznámeho kraja, držia sa pokope, až kým nedorazia do cieľa. Spojí ich puto priateľstva alebo sa rozídu vlastnými cestami? Nájde Yaril liek pre umierajúceho otca? Prezradí záhadný Tar svoje úmysly, s ktorými pricestoval do mesta nekonečných možností? Nájde Rynn vhodné živobytie, ktoré uspokojí jej divokú povahu?

Nové zážitky, ruka v ruke s problémami čakajú na hrdinov poviedok odohrávajúcich sa na kontinente Almir. Faktor náhody, zmýšľanie a rozhodnutia skutočných ľudí, ale najmä túžba po dobrodružstve, prispeli k vytvoreniu deja, ktorý je napísaný jedinečnou literárnou technikou.

Dobrodruhovia 1

Cena:

2,60 EUR 66 KČ

Anotácia:

Stretli sa náhodou v lese, keď hľadali útočisko pred dažďom. V tej chvíli ešte netušili, že budú svedkami vraždy, ktorá spojí ich osudy…