Keď otvoríte niektorú z našich knižiek a začítate sa do prvých viet, neponárate sa len do fantastického príbehu, ktorý sa zrodil v niečej hlave, ale do živého sveta, ktorý sa vyvíja podobne ako ten náš a ktorého budúcnosť nedokáže nikto predpovedať. Každá udalosť v knižke najprv vznikne ako čin človeka, ktorý keď sa už raz vykoná, nedá sa vrátiť naspäť a stane sa nadobro zapísaným v histórii Dobrodruhov.

Ako celý proces prebieha? Čo všetko sa udeje, kým sa živý príbeh premení do tlačenej podoby v knihe?

Skupina hráčov zasadne k spoločnému stolu. Pripraví sa ceruzka, papier, fantázia – základné piliere, na ktorých stojí hra na hrdinov - Dračí Doupě. Človek by teoreticky nič viac nepotreboval, ale aby sme mali skutočne kompletné vybavenie, pridajme kocky, figúrky, pravidlá a samozrejme občerstvenie pre hráčov, lebo počas najbližších päť až sedem hodín, kým sa ich duše prenesú do fantasy sveta, ich telá zostávajúce stále v tom reálnom svete a nemôžu ostať ponechané len tak napospas osudu.

Alea iacta est (v preklade - kocky sú hodené) ako povedal Caesar, čo môžeme brať v našom prípade obrazne a niekedy aj doslovne. V okamihu, keď sa spustí kúzelné nahrávacie tlačidlo, neostane žiadne slovo, žiaden skutok, nezaznamenaný. Začína sa písať história Almiru...

Obyčajne býva v reálnom svete už hlboká noc, keď sa naši hrdinovia vracajú späť z ríše, kde sa panuje mečom a mágiou. Hoci u nás prebehlo iba pár hodín, oni zatiaľ mohli prežiť aj niekoľko dní. Intrigy, pletky, lásky i riskovanie života.

Zo skupiny sa prihlási osoba, ktorá sa podujme na neľahkú prácu. Previesť zaznamenané hrdinské i potupné skutky do písanej podoby. Krok po kroku spracováva nahrávku a premieňa ju do opisov a dialógov. Hráči skontrolujú pisárov text, či sú ich počiny zaznamenané autenticky a bez prifarbenia. Rozprávač si zase skontroluje, či nebol ním vytvorený svet  v písanom texte zachytený skreslene. Ak sa všetci zhodnú, že výsledné dielo je hodnoverné, odloží sa do archívu, aby sa uležalo.

Po niekoľkých mesiacoch sa text z archívu opäť vyberie a pisár skontroluje, či je jeho dielo naozaj dobré. V „odležanom“ texte sa nachádza často veľa nových chýb, ktoré pri prvotnom spracovaní príbehu ostali nepovšimnuté. Preto nastáva fáza korekcie, na ktorej pracuje celý tím.

Po opravách sa text síce javí lepší ako na začiatku, ale „zainteresované“ osoby, ktoré „vedia, ako to bolo“, môžu stále prehliadnuť niektoré drobné chyby pri opisoch alebo v logickej nadväznosti jednotlivých konaní a udalostí. Preto je čas posunúť príbeh logickému korektorovi a beta čitateľom. V tejto fáze sa zistí, či sa myslelo pri opise prostredia a udalostí na všetky detaily, či je dej konzistentný, úplný a či dáva zmysel. Ľahko sa totiž môže stať, že to, čo je jasné a zrozumiteľné hráčom, nemusí rovnako vnímať aj čitateľ.

Posledný, kto pracuje s obsahom, je štylistický a gramatický korektor. Skontroluje aj tie najmenšie detaily a uhladí vety tak, aby sa čo najlepšie čítali. Niekedy sa aj v tejto fáze dokáže príbeh zmeniť, najmä, ak sa upravuje hovorený text postáv.

Ak nastanú v rámci „opravnej fázy“ rozsiahlejšie zmeny textu, niekedy je potrebné celý postup ešte raz zopakovať, aby nedošlo k tomu, že „opravený príbeh“ sa odkláňa od skutočne odohratej verzie v podstatných veciach, prípadne, ak hráč nie je spokojný s premenou svojich pasáží, ktoré odrazu nevystihujú jeho postavu.

Až po strastiplnej, niekedy mesiace trvajúcej práce, sa hotový text  preloží do jazyka češtiny, aby si Dobrodruhov mohli prečítať aj naši susedia vo svojej materskej reči. Obe jazykové verzie sa následne musia upraviť do editorskej zalomenej verzie a postúpia sa do vydavateľstva. Spolu s textom príbehu sa do vydavateľstva posiela aj obrázok na obálku, ktorý vzniká pre každú knižku osobitne a vyjadruje časť deja z knižky. Každý je originálnym dielom našich spolupracujúcich autorov, ktorí si príbeh priebežne čítajú ako betačitatelia, aby si mohli vybrať scénu, ktorá ich z deja najviac osloví a ktorú vedia zachytiť do kreslenej podoby.

Následne celý tím čaká na to, kedy sa knižka objaví v tlačenej podobe, čo môže tiež trvať pár týždňov.

Nie je lepší pocit, ako po dlhých mesiacoch práce a čakania vidieť, že výsledok vašej spoločnej práce skutočne existuje, bude sa šíriť medzi ľuďmi a pretrvá v našom svete naveky...