Rynn (*1199)

Narodila sa ako dieťa v kmeni stepných barbarov na západ od Kalevy. Umenie boja bolo v týchto končinách považované za nevyhnutnú záležitosť potrebnú k prežitiu. Či už ide o ochranu pred divou zverou, barbarmi z iných kmeňov, alebo inými rasami. Držať zbraň sa učilo už v útlom detstve a ženy netvorili v tomto smere žiadnu výnimku.
Jedného dňa bolo ich opidum prepadnuté hordou trolov. Rynn sa snažila dostať svojho mladšieho brata do bezpečia, ale sama nakoniec skončila na zemi v bezvedomí. Keď sa prebrala, zistila, že prišla o celú rodinu i domov. V snahe preziť sa dostala až k rieke Axar, kde ju zachránili miestni Kalevania. Zoznámila sa s civilizovaným svetom a novým spôsobom života. Začala vypomáhať ľuďom s manuálnymi prácami za jedlo a peniaze. Jej pôvod a tvrdší ženský charakter jej sťažoval nadväzovanie vážnych známostí a pripútanie sa k jednému miestu. Preto sa čoskoro vydala ďalej do sveta. Po pár dňoch putovania stretáva v daždivú noc dvoch mladíkov Tara a Yarila.

Tar (*1201)

Jeho otec vlastnil pílu v dedinke Hôrka, ležiacej pri meste Ife. Tar mal rodinný podnik prebrať, namiesto toho sa ale radšej venoval ľahkým ženám, hazardu v Ife a túlaniu sa lesmi so svojim nevlastným bratom Egilom. Keď raz prehral všetky peniaze, ktoré dostal v meste za náklad dreva, pohádal sa s otcom a ušiel z domu. Po niekoľkých dňoch bezcieľneho tápania v divočine narazil na skúseného lovca Beluna, ktorý sa ho ujal a naučil ho loviť a žiť v spojení s prírodou. Tarovi ale po čase začal chýbať ruch mesta a s Belunom sa rozlúčil. Do Ife sa vrátiť nechcel, rozhodol sa teda navštíviť hlavné mesto Kalevy - Elšumu. Zdanlivo pokojná cesta sa však zmenila na sériu nečakaných dobrodružstiev, ktorých sa zúčastnil vedno so svojimi novými priateľmi na život a na smrť - Yarilom a Rynn.

Yaril (*1202)

Pochádzal zo miešaného manželstva. Matka Silvia bola Kalevanka, ale otec Lysandros bol rodený Alendosan. Yaril mal dvoch bratov Yanisa a Yorgosa. Všetkých troch otec od útleho detstva pripravoval na dráhu mágie. Hoci žili na vidieku, nikdy manuálne nepracovali. Keď mal Yaril 16 rokov, jeho otec ochorel na zvláštny druh nevyliečiteľného ochrnutia, ktoré sa mu časom zhoršovalo. Rodina skúsila všetky dostupné prírodné i magické možnosti liečby, ale neúspešne. Po roku všetci traja bratia usúdili, že situácia je vážna a musia ju riešiť. Z domova sa každý z nich vydal iným smerom dúfajúc, že aspoň jednému z nich sa pošťastí nájsť pre otca liek. Yaril po pár dňoch putovania na sever stretáva v daždivej noci v prístrešku pri ceste barbarku Rynn a lovca Tara.